HOPE Stay Home toolkit

Het zijn uitzonderlijke tijden en we zitten met heel Nederland sinds medio maart in huis. Dit ter bescherming van ons zelf en anderen. Inmiddels zijn we wel een beetje gewend geraakt aan deze nieuwe wereld, de anderhalf meter maatschappij. Voor de GGZ is dat met name vertaald naar online (beeld)gesprekken -en groepen. Op die manier is er toch contact. Het neemt niet weg dat het een hele gewenning is. Bij  sommige gaat het iets makkelijker dan bij andere.

Hiervoor hebben de ervaringswerkers van Arkin, die verenigd zijn in Pit&Co de HOPE Stay Home toolkit gemaakt. Maar ook met name voor die mensen die geen netwerk hebben en ook geen toegang hebben tot online contacten. Daarom is de toolkit ook met de fiets bij de mensen aan huis bezorgd. Juist voor die mensen wilden de ervaringswerkers een extra bijdrage leveren.

De basis van de toolkit is de I.ROC. De herstelmeetinstrument is gebaseerd op het gedachtegoed van positieve gezondheidszorg en herstelondersteunende ondersteunende zorg. De toolkit is een handreiking voor alle cliënten, hun naasten en de zorgprofessionals en ondersteunt hen op verschillende manieren om te (blijven) werken aan je psychische gezondheid. De HOPE Stay Home toolkit is heel praktisch, kleurrijk, beeldend en makkelijk toepasbaar voor iedereen. Een sprankje hoop in deze Corona tijden.

Ook buiten Arkin is er belangstelling voor de toolkit. Verschillende platforms hebben het de HOPE toolkit ook op het website geplaatst, zoals vereniging FACT NL, Samen Sterk zonder Stigma, actie platform Herstel voor iedereen, Vereniging van Ervaringswerkers en Cliënten Belang Amsterdam.

Ook geïnteresseerd? Neem een kijkje. De toolkit kan geprint worden, maar kan ook online doorgestuurd worden en/of is te downloaden.

Mocht je nog vragen hebben dan kan er gemaild worden naar pitenco@arkin.nl

Coördinator Pit&Co

Amna Haji