Aanpak zelfstigma

Dolf Hollands (verpleegkundig specialist GGZ bij Mentrum) deed ontwerpgericht onderzoek naar een effectieve methode in de aanpak van zelfstigma. Het doel van zijn onderzoek was een passende methode ontwikkelen om de signalering en aanpak van zelfstigma bij patiënten met schizofrenie in de lokale basis-ggz structureel in de behandeling mee te nemen. Met als belangrijkste doelstelling: het bevorderen van maatschappelijk herstel.

Zelfstigma heeft een negatieve weerslag op het herstel en de kwaliteit van leven van mensen met een psychische aandoening. Een groot deel van de hulpverleners in de BasisGGz bekent weinig aandacht te hebben voor zelfstigma. Het komt vaak pas ter sprake als er al sprake is van stagnatie in het maatschappelijk herstel. Of als patiënten en naastbetrokkenen aangeven dat ze er hinder van ondervinden. Het merendeel van de behandelaren uit het onderzochte team is benieuwd naar wat effectief is in de aanpak van zelfstigma.

Het onderzoek leidde tot een toolkit in de vorm van een overzichtelijke factsheet. Hiermee kun je de aanpak van zelfstigma structureel in de behandeling meenemen. Lees in het onderzoek van Dolf Hollands ‘(Over)leven met een label‘ hoe deze factsheet tot stand kwam.

Bron: Samen sterk zonder stigma