Nieuw: Vrouwen voor vrouwen!

Waar loopt de hedendaagse vrouw tegenaan? De verwachting van de maatschappij kan een enorme druk leggen op vrouwen. Cultuur, andere normen en waarden en levensovertuiging kunnen als anders worden ervaren door veel vrouwen. Hierdoor kan er een frictie ontstaan tussen de vrouw en de norm van de wereld waarin zij leeft.

Lees meer