Het verhaal van Jermain

Een verrijkende opleiding
‘Het is inmiddels twee jaar geleden dat ik, Jermain Soetosenojo, EW FACT-Oost, de deur binnen liep van de Hogeschool van Amsterdam om te beginnen aan een boeiend avontuur.

Professionele ontwikkeling
‘Omdat ik reeds een jaar werkzaam was als ervaringswerker binnen een FACT-team, ontstond bij mij de behoefte om een verdiepende opleiding of cursus te volgen die een bijdrage kon leveren aan mijn professionele ontwikkeling.

Nadat ik door mijn werkgever werd geattendeerd op de mogelijkheid om een volwaardige hbo-opleiding te volgen die gericht is op het professionaliseren van de ervaringswerker, wist ik meteen dat dit een uitgelezen kans was om mijn wens in vervulling te laten gaan. Nadat ik het startsein kreeg om te beginnen met de opleiding ‘Ervaringsdeskundige in de zorg en welzijn’, kwam het besef dat de twee jaren die volgden intensief maar zeer verrijkend zouden zijn. Intensief omdat ik naast mijn gezin, werkzaamheden als ervaringswerker en sociale leven een studie moest zien af te ronden.’

‘Het volgen van de opleiding beschouw ik als een prachtige reis’

Verrijking
‘Maar dit alles woog niets op tegen de verrijking die gepaard ging met de opleiding. Het afronden van de studie is een meerwaarde geweest voor mijn positie als ervaringswerker binnen het FACT-team. Dankzij de studie wist ik mijn rol krachtiger te profileren en lukte het steeds beter mijn ervaringskennis, professionele kennis en de theoretische kennis met elkaar te integreren.

De studie is ook bevorderend geweest voor mijn contact met de cliënt, vanwege de verhelderende literatuur over o.a. het implementeren van herstelgerichte zorg, de presentietheorie en groepsdynamiek.
Behalve de constructieve bijdrage aan mijn rol als ervaringswerker ben ik op persoonlijk gebied enorm gegroeid. De opleiding heeft mij inzicht gegeven op de processen die zich hebben voldaan tijdens mijn persoonlijke herstel en mij doen beseffen dat mijn verleden omtrent psychische ontwrichting, kan worden omgezet tot krachtbron. Het volgen van de opleiding beschouw ik als een prachtige reis.’