Het verhaal van Manuela

Ervaringsdeskundigheid binnen FACT Jeugd

Mijn naam is Manuela Dieke. Ik doe de opleiding Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn, aan de Hogeschool van Amsterdam en ik ben september gestart met stage lopen als ervaringsdeskundige bij het nieuwe FACT-jeugdteam in Amsterdam-Noord. Bij FACT Jeugd behandelen en begeleiden we jongeren tussen de 14 en 23 jaar met complexe psychiatrische problematiek en problemen op meerdere levensgebieden.

Wat ik het leuke vind aan het FACT is dat geen dag hetzelfde is. We hebben niet alleen gesprekken op locatie, maar gaan bijvoorbeeld ook op huisbezoek. Daarnaast hebben we vaak ook contact met school, het systeem en andere naastbetrokkenen. Omdat we jongeren met verschillende soorten problematiek begeleiden komt er van alles voorbij en is het allesbehalve saai om in een FACT-team te werken. In een multidisciplinair team werken vind ik erg leerzaam. Buiten dat is het ook heel fijn dat we de jongeren niet alleen kunnen helpen met hun psychische kwetsbaarheid, maar ook hulp kunnen bieden bij het vinden van werk, (terug) naar school gaan of het vinden van huisvesting. Daarnaast merk ik dat ik als ervaringsdeskundige een brug kan slaan tussen de jongeren en de hulpverleners. Ik begrijp vaak de kant van mijn collega’s, maar ook de kant van de jongeren. Ik sluit dan bijvoorbeeld aan bij een gesprek, zodat ik zeker weet dat beide partijen elkaar goed begrijpen, en de jongeren zich gezien en gehoord voelen.

Daarom wil ik graag een luisterend oor bieden, en jongeren de ruimte geven om dit bij mij te mogen doen.

Mens achter de diagnose

Ik vind het belangrijk om de tijd te nemen om iemand zo goed mogelijk te leren kennen, en probeer daarom zo veel mogelijk ruimte te maken voor hun verhaal. Behandelingen zijn vaak gericht op symptoombestrijding, terwijl iemands problematiek altijd ergens vandaan komt. In mijn herstelproces heb ik het bij bepaalde behandelingen heel erg gemist dat er weinig tot geen ruimte was om mijn verhaal te mogen doen. Daarom wil ik graag een luisterend oor bieden, en jongeren de ruimte geven om dit bij mij te mogen doen. Wanneer ik iets herken in hun verhaal, ben ik ook niet terughoudend in het delen van soortgelijke persoonlijke ervaringen. Dit schept een vertrouwensband en er ontstaat meer gelijkwaardigheid in het contact.

Ik denk dat het mij op die leeftijd heel erg geholpen had om iemand te kunnen spreken die je begrijpt, en met wie je je identificeren kan. Omdat ik in mijn leven veel heb meegemaakt, merk ik dat ik vaak goed aan kan sluiten bij de jongeren die wij ondersteunen. Door te delen over mijn ervaringen, merk ik bijvoorbeeld dat ze zich sneller open durven stellen. Daarnaast vertel ik ze wat mij heeft geholpen in mijn herstel, en probeer ik ze op die manier hoop en perspectief te geven voor een betere toekomst.

Van ervaringskennis naar ervaringsdeskundigheid

Ik merk dat mijn collega’s heel erg open staan voor de visie van een ervaringsdeskundige, en heb me daardoor vanaf dag één heel erg welkom gevoeld in het team. Het was in het begin nog wel even zoeken wat mijn taken precies zijn, zeker omdat ik de enige ervaringsdeskundige in het team ben. Gelukkig leer ik hier veel over op mijn opleiding, zijn er genoeg ervaringsdeskundige collega’s binnen Arkin wie ik om hulp kan vragen, en begin ik steeds meer mijn weg hierin te vinden. Ik ben echt ontzettend dankbaar dat ik mijn eigen ervaringskennis nu in kan zetten om jongeren te begeleiden in hun herstelproces, en mezelf mag gaan ontwikkelen als ervaringsdeskundige bij het nieuwe FACT Jeugdteam.