Het verhaal van Maschinka

‘Voor mijn persoonlijk herstel was de vraag ‘Wie ben jij eigenlijk achter al die diagnoses die je beschrijft?’ van een therapeut tijdens mijn opname bij verslavingskliniek De Skuul op Texel, van essentieel belang. Na 20 jaar behandeling in de psychiatrie en verslavingszorg was ik het zicht op wie ik was volledig kwijt en was ik me gaan identificeren met mijn diagnoses. Zo bijzonder hoe zich in het proces van herstel nieuwe betekenisgeving aan ervaringen openbaart en hoe woorden als ‘hoop’ en ’steun’ diepgang krijgen, omdat ze zo’n contrast vormen met hoe het leven eruit zag voor mijn herstel aanving, gekenmerkt door eenzaamheid en diepe wanhoop’.

‘Mijn naam is Maschinka en ik ben sinds 2013 werkzaam als ervaringsdeskundige en na het afronden van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening in 2017 werkzaam als Zorgprofessional met Ervaringsdeskundigheid (ZME) bij het ACT (Assertive Community Treatment) team van het merk Spoedeisende Psychiatrie van Arkin. Mijn kennismaking met het ACT team was als cliënt,  die bekend stond als zorgwekkende zorgmijder. Ik wilde geen hulp meer, was ver verwijderd van herstel en het vertrouwen in mezelf en wereld kwijt. Het ACT team wist mij op bijzondere manier aan zich te binden en langzaam maar zeker groeide mijn besef dat ik een ander leven wilde. Op de Skuul gaven anderen die verder waren in hun herstel gaven mij de moed om door te gaan en doordat zij in mij geloofden, groeide mijn zelfvertrouwen en zicht op wie ik was en waar ik naartoe wilde. Dat lotgenoten of peers dit voor elkaar kunnen betekenen, onderstreept voor mij de meerwaarde van het inzetten van ervaringsdeskundigen en het belang van het faciliteren van peer support’. 

‘Zo bijzonder hoe zich in het proces van herstel, een nieuwe betekenisgeving aan ervaringen openbaart en hoe woorden als hoop en steun diepgang krijgen’

‘Omdat het ACT team zo’n waarde heeft gehad voor mijn herstelproces, ben ik ontzettend blij dat ik me juist hier in mag zetten om voor cliënten van betekenis te kunnen zijn. Peer support krijgt vorm bij ons team doordat we de wandelgroep, lunchgroep, WRAP groep en de groep Zin in Herstel die ik samen met een geestelijk verzorger faciliteer, opgenomen hebben in ons programma. Met elkaar de zoektocht aangaan naar een nieuwe identiteit en zingeving, elkaar steun en vertrouwen geven en merken dat je er niet alleen voor staat. Daarnaast voeren wij een Herstelgerichte Intake op basis van de 4 vragen van Jim van Os, waarbij de ervaringsdeskundige een belangrijke rol speelt, door de cliënt een warm welkom te bieden en gezamenlijk met de andere behandelaren op zoek te gaan naar krachten,  kwetsbaarheden, dromen en mogelijkheden’.

‘Mijn droom is dat er binnen de organisatie meer gebruik wordt gemaakt van herstelervaringen en ervaringsdeskundigheid van andere zorgprofessionals omdat uit onderzoek blijkt dat dit bijdraagt aan een gevoel van gelijkwaardigheid en vertrouwen, en daarmee uitnodigt tot openheid. Maar het belangrijkste: dat het hoop geeft dat herstel mogelijk is!