Online Koffiekamer succesvol project!

Aan het begin van de coronapandemie zijn wij begonnen met een online koffiekamer. In de koffiekamer gaan we op een laagdrempelige manier op zoek naar verbinding en staan we stil hoe het nu eigenlijk met de deelnemers gaat. Hoop en dankbaarheid zijn terugkerende thema’s. Gelijkgestemden gaan samen op zoek naar wat wel lukt, wat niet lukt en wat we anders (kunnen) doen.

Wat ons in beginsel al opviel was dat iedereen zich al vrij snel open stelde naar elkaar, ondanks gezonde spanningen bij de deelnemers om online een groep te volgen met onbekenden. Ook werden veel ervaringen uitgewisseld, tips gegeven en er wordt ook gelachen en deelnemers tonen oprecht interesse in elkaar en gaan dus respectvol met elkaar om. Dit wordt door de deelnemers als positief ervaren.

Wat wij nog meer terug horen, zijn verschillende positieve ervaringen. Zo heeft iemand aangegeven dat de koffiekamer een crisisopname in een kliniek heeft voorkomen. Ook wordt er gezegd door alle deelnemers dat ze uitkijken naar de koffiekamer en dit zien als een groot lichtpunt in de week. Deelnemers hebben zelfs vriendschappen onderling gesloten. Je verhaal kwijt kunnen, ervaringen delen in een veilige omgeving met lotgenoten biedt hoop, erkenning, vreugde en zelfvertrouwen. Kortom het bevordert het herstelproces.

Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers dus wil je cliënten aanmelden dan kan dat!
De online koffiekamer is er wekelijks op donderdag van 11 tot 12 uur.
Via deze link kun je je aanmelden: Koffiekamer – Pit & Co.

Ervaringswerkers Catherine & Marjanne.