Deskundigheidsbevordering voor ervaringswerkers

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het vakgebied is deskundigheidsbevordering belangrijk. Dit kun je op verschillende manieren doen. Om te beginnen kun je jezelf van de ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied op de hoogte houden door vakliteratuur te lezen. Ander goede manier is het bijwonen of organiseren van themabijeenkomsten of klinische  lessen om op deze manier met collega’s bezig te zijn met de onderwerpen herstel en ervaringsdeskundigheid.

Ook kun je diverse e-learnings volgen om vaardigheden op te doen. Daarnaast is er maandelijks Platform Ervaringswerkers en de maandelijkse intervisie begeleid door een externe intivisor die daartoe bevoegd is.

Platform en intervisie

Platform Ervaringswerkers is een (verplichte) bijeenkomst waar de ervaringswerkers bij elkaar komen om elkaar te informeren over ontwikkelingen binnen en buiten Arkin aangaande zaken ervaringswerk en herstelondersteunende zorg. Maandelijks vertelt een ervaringswerker zijn herstelverhaal en over zijn werkzaamheden om zo elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

Voorafgaand en aansluitend aan het platform is er (verplichte) intervisie voor ervaringswerkers. Deze is verdeel in twee groepen en wordt begeleid door een bevoegde intervisor.

Platform Ervaringswerkers: maandelijks om en om op de laatste dinsdag en donderdag van de maand.

  • Tijdstip: 10.00 u t/m 11.30 u.
  • Locatie: Domselearstraat 126, ruimte 1.08 op de eerste verdieping

Voor actuele data en aanmelden kun je contact opnemen met de secretaris van het platform, Natasja Verbeek: Natasja.Verbeek@mentrum.nl

Maandelijkse intervisie: zelfde data als het platform ervaringswerkers

  • Tijdstip:
    Ochtendgroep: 8.30 u t/m 9.45 u.
    Middaggroep: 11.45 t/m 13.00 u.
  • Locatie: Domselearstraat 128, eerste verdieping

Voor aanmelden neem contact op met Marjo de Boer: M.boer@zadkine.nl