Interactieve oefeningen voor teams

Binnen de GGZ wordt er steeds meer gebruik gemaakt van ervaringswerkers. Een goede ontwikkeling, maar waarom zouden we niet een stap verder gaan. Open zijn als hulpverlener is gevoelsmatig niet altijd even gemakkelijk. Vooral in een wereld waar je geacht wordt sterk te zijn, is het moeilijk om je kwetsbaar op te stellen. Je kunt je afvragen “Ben ik dan nog wel professioneel genoeg?”.  Er is onderzoek gedaan en praktijkervaring opgebouwd die de positieve kant uitwijzen.

Elk team is anders en ook de ervaringswerker van het team. Om de teams zoveel mogelijk te steunen worden hier verschillende werkvormen aangeboden om als team met elkaar je eigen ervaring -en herstelverhalen te delen.  Het delen van je eigen ervaringen met kwetsbaarheid en herstel kan positieve gevolgen hebben bij het creëren van gelijkwaardigheid.